Quảng cáo hiển thị tự nhiên

trong dòng đọc tin của độc giả mục tiêu, giúp thông điệp quảng cáo tiếp cận với độc giả một cách thân thiện nhất.

Tiếp cận trên 45 triệu độc giả

trên hệ thống Adnetwork các trang báo online rộng lớn, thu hút lượng độc giả khổng lồ,thường xuyên vào trang.

Khám phá thêm

Đáp ứng hiệu quả bài toán truyền thông của doanh nghiệp

Vị trí hiển thị

  • Giữa bài viết, chân bài viết
  • Stream tin bài
  • Cột phải trang báo
  • Box tin liên quan
  • Góc chân phải màn hình

Hình thức hiển thị

Tại sao
nhãn hàng

chọn
quảng cáo
tự nhiên?

  • Hiển thị tự nhiên, không gây tâm lý né tránh quảng cáo cho độc giả

  • Tăng 25% sự chú ý của độc giả đến thông tin quảng cáo của nhãn hàng

  • Performance cao hơn gấp 2 - 3 lần so với các format quảng cáo thông thường

  • Chủ động điều chỉnh ngân sách quảng cáo theo nhu cầu và mục tiêu kinh doanh của nhãn hàng

  • Giá bidding từ 2.500đ/CPC, linh hoạt điều chỉnh ngân sách, tối ưu chi phí quảng cáo.

Hướng dẫn quy trình vận hành

Hỗ trợ vận hành

Tự vận hành

Hướng dẫn tự vận hành

Cần hỗ trợ về Giải pháp quảng cáo tự nhiên, vui lòng liên hệ

Một sản phẩm của